Svěřte váš případ do našich rukou

Nepříjemné nehody, náhody a nepříjemné situace mohou potkat každého z nás. Pokud je toto i váš případ a cítíte se bezradní, nezoufejte. Ochráníme vaše práva, poradíme ve svízelných případech a zastoupíme vás před soudy či správními úřady.

Co s námi získáte?

  • Odbornost – advokáti se zkušeností v oblasti justice a zároveň zapsaní v registru poskytovatelů pomoci obětem trestné činnosti vedeném Ministerstvem spravedlnosti.
  • Pojištění – v souvislosti s výkonem našeho povolání jsme pojištěni pro případ, že by došlo k našemu pochybení.
  • Bezplatnost – úkony související s uplatněním nároků na náhradu škody poskytujeme často bezplatně, protože svou odměnu vyúčtujeme pojišťovně či viníkovi.
  • Širší spolupráce – spolupracujeme s prověřenými soudními znalci z oboru ekonomiky, zdravotnictví, dopravy a jiných oborů, čímž velmi často pomůžeme dosáhnout svým klientům vyššího odškodnění.

Jsme advokátní kancelář z Hradce Králové s bohatými zkušenosti se specializací na ochranu práv poškozených. Máme za sebou mnoho úspěšných a náročných případů, kdy jsme našim klientům pomohli v běžných i velmi těžkých životních situacích.

Zajímá vás více?