Kolik zaplatíte?

Úkony související s uplatněním nároků na náhradu nemajetkové újmy (jednorázové odškodnění, bolestné a ztížení společenského uplatnění) poskytujeme bez počátečních nákladů na právní zastoupeníprotože svou podílovou odměnu vyúčtujeme až po získání plnění od viníka či pojišťovny.

Pokud bychom po převzetí Vašeho případu nevymohli žádné plnění, pak nebudeme účtovat za naše právní služby žádnou odměnu.

Žádné plnění = žádná odměna

Chcete zjistit cenu vašeho případu?