6076b53a0722e.jpg
 
 

Uplatnění vašich nároků

Naleznete zde základní informace týkající se ochrany práv a uplatnění nároků poškozenými osobami z dopravních nehod. Pokud se chcete dozvědět více či dáváte přednost přímé komunikaci, můžete se na nás obrátit přímo a my vám poskytneme rychle odbornou a základní informaci potřebnou k nutnému postupu při řešení následků vaší dopravní nehody. Zjistěte další výhody...

Ochráníme práva vzniklá poškozením vašeho zdraví či ztrátou na životě blízkých osob!

  • sdělíme vám veškeré potřebné informace 
  • uplatníme váš nárok u pojišťovny
  • zastoupíme vás v soudních řízeních

Odborné služby poskytuje JUDr. Jiří Králík, advokát

JUDr. Králík