Odpovědnost za škodu a naše pomoc

Nový občanský zákoník přinesl novinky i do oblasti odpovědnosti za vzniklé škody (nově újmy). Největší novinkou, kterou tento zákoník přinesl, je zrušení pevně stanovených limitů pro výpočet náhrad za ublížení na zdraví a usmrcení.

V tomto zákoně je pak zvýrazněna role soudce, který spoluvytváří právo. Soudce má nově možnost rozhodnout o výši odškodnění s ohledem na veškeré okolnosti konkrétního případu a s přihlédnutím k obecnému principu spravedlnosti.

S čím vám pomůžeme?

  • Pomůžeme vám určit, zda došlo k porušení povinnosti ze strany škůdce, ať již ze zákona, smlouvy či ze zásad dobrých mravů.
  • Pomůžeme vám určit, zda došlo ke vzniku majetkové či nemajetkové újmy.
  • Pomůžeme vám zjistit, zda existuje příčinná souvislost mezi porušením povinnosti a vznikem újmy.
  • Pomůžeme vám zjistit výši škody podle konkrétních okolností porušení povinnosti.
  • Pomůžeme vám uplatnit vaše nároky u viníka či pojišťovny.
  • Pomůžeme vám při jednání se správním orgánem či u soudu.