Psychická újma a duševní útrapy

Pod nemajetkovou újmou se skrývá nejen bolestné, ztížené společenské uplatnění či náhrada nákladů na péči o zdraví, ale také duševní útrapy vztahující se především na sekundární oběti. Sekundární obětí je osoba blízká poškozenému, která také pocítila vliv nepříjemné životní události. Nárok na odškodnění psychické újmy vzniká především při úmrtí blízké osoby, ale také jako následek újmy na zdraví.

Psychická újma a duševní útrapy

Psychická újma má různé podoby

V naší praxi se nejčastěji věnujeme odškodnění v souvislosti s dopravní nehodou, s pracovním úrazem s následkem smrti či nedostatečnou lékařskou péčí. V souvislosti s psychickou újmou se jedná o zármutek, beznaděj, utrpení a stres vzniklý v důsledku ztráty blízkého člověka, který je hodnocený velmi subjektivně a každý toto náročné období prožívá s jinou intenzitou.

Psychická újma však může vzniknout jako následek úrazu a má podobu obav z budoucnosti, projevuje se jako úzkost či deprese. Jedná se například o úrazy rukou, kdy jsou ruce pro dotyčného hlavním zdrojem obživy.

Poslat dotaz

Odškodění za duševní útrapy a ztrátu blízké osoby

Nárok na odškodnění za duševní útrapy vzniká ve chvíli, kdy ztráta blízké osoby a s tím spojené psychické rozpoložení negativně ovlivní osobní, rodinný a sociální život sekundární oběti. Toto odškodnění nelze považovat za náhradu za zmařený lidský život, ale jako náhradu prožitých duševních útrap spojených se ztrátou milované osoby.

Do roku 2014 byla výše odškodného udávána tabulkou s ohledem na příbuzenské vztahy pozůstalých. S příchodem NOZ se nárok na odškodné počítá individuálně a při určení výše odškodného soud zohledňuje všechny skutečnosti. Není podmínkou, aby poškození žili v jedné domácnosti se zemřelým.

Zadostiučinění

Zadostiučinění (satisfakce, odčinění způsobené újmy) může mít různou podobu – od omluvy až po náhradu škody v penězích. Lidský život nelze penězi vyvážit, ale peněžitá forma zadostiučinění má pozůstalým zmírnit duševní útrapy a pomoci usnadnit další život.

Řešte odškodnění s námi

V těchto nelehkých situacích budeme vaší právní oporou a vše okolo odškodění vyřešíme za vás. Nechte na nás jednání s pachateli, pojišťovnami i soudy a získejte tak jistotu, že vaše práva budeme hájit profesionálně a na maximum.

Sídlíme v Hradci Králové a ochraňujeme poškozené především v Královéhradeckém, Pardubickém, Středočeském kraji a v hlavním městě Praze, ale občas zavítáme i do jiných blízkých krajů České republiky. Využijte odborné služby advokáta s nezávaznou konzultací zdarma. Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.

Chci se zeptat