Další újma

Specializujeme se na náhradu škody po dopravní nehodě, pracovním úrazu či jiné situace, kdy má poškozený nárok na odškodné. Mezi nejčastěji řešené druhy nemajetkové újmy patří především bolestné, ztráta společenského uplatnění a psychické útrapy pozůstalých osob. Při jednání však neopomíjíme ani méně známé nároky na odškodněni nemajetkové újmy, mezi které patří jiná nemajetková újma, tedy psychické strádání poškozených osob.

Další nemajetková újma

Co je dobré ještě vědět o odškodnění

Vždy svým klientům doporučujeme uchovávat veškeré doklady a důkazní materiály, ať už se jedná o účtenky, faktury, jízdenky, cestovní deníky či lékařské zprávy. Doložení důkazů a výpočet odškodného nebývá jednoduchý a vždy máte jako poškozený větší šanci na uplatnění svých nároků v zastoupení advokáta. Za naše klienty jednáme s viníky i s pojišťovnami, kdy řešíme náhradu újmy a vyplacení odškodného.

Mezi další nároky patří také:

  • Náhrada nákladů péče o zdraví poškozeného
  • Náhrada za ztrátu na výdělku a ušlý zisk
  • Náhrada nákladů na pohřeb

Řešíme také náhradu nákladů na výživu pozůstalým, náhradu za ztrátu na důchodu a další.

Poslat dotaz

Náhrada nákladů péče o zdraví

Při újmě na zdraví má poškozený nárok nejen na bolestné, ale také na uhrazení vzniklých nákladů spojených s péčí o jeho zdraví. Jedná se například o náklady spojené s cestami k lékaři, proplacení léků, léčebných pomůcek a procedur. V případě hospitalizace lze do odškodného zahrnout i náklady na dopravu návštěv. Pokud zdravotní stav poškozeného vyžaduje výpomoc s chodem domácnosti či asistenci druhé osoby, lze tyto výdaje také zahrnout do odškodného.

Náhrada ztráty na výdělku a ušlý zisk

Poškození zdraví je zpravidla spojeno s pracovní neschopností. Z toho vyplývají nižší příjmy a snížený životní standard. Náhrada ztráty na výdělku a ušlého zisku kompenzuje příjem, který by poškozený obdržel, pokud by k úrazu nedošlo. Především u podnikatelů, kde výdělek není stejný každý měsíc, bývá nezbytné vypracovat znalecký posudek – i to vám v rámci našich služeb zdarma zajistíme. Uplatnění ušlého zisku je velmi komplikované, ale i v této oblasti máme letité zkušenosti.

Náhrada nákladů na pohřeb

Do odškodnění patří také náhrada nákladů na pohřeb pozůstalého, který nebyl viníkem dopravní nehody či pracovního úrazu s následkem smrti. Toto odškodnění může žádat kdokoliv, kdo měl k zemřelému nějaký vztah. Do nákladů se zahrnují platby pohřebnímu ústavu, cestovní výdaje, náklady na květinovou výzdobu a smuteční oblečení, hostinu a v neposlední řadě také náklady spojené se vznikem hrobového místa.

Nebuďte na vymáhání svých práv sami

Nenechte se ošidit a využijte svá práva. První konzultace jsou u nás nezávazné a následné služby a právní zastupování je u naprosté většiny případů zcela zdarma – naši odměnu platí protistrana, ať už se jedná o viníka či pojišťovnu. Můžeme vám pomoci? Neváhejte se na nás obrátit.

Chci se zeptat