Trvalé následky a odškodnění

Za trvalé následky či odborně ztížení společenského uplatnění (zkráceně ZSU) se považuje trvalé vyřazení poškozeného z běžného života a aktivit, které jsou pro zdravého člověka běžné. K trvalému poškození zdraví dochází nejčastěji při dopravní nehodě a pracovním úrazu. Využijte svá práva a získejte s naší pomocí maximum.

Trvalé následky a odškodnění

Hodnocení ztíženého společenského uplatnění

K hodnocení ztíženého společenského uplatnění se přistupuje individuálně podle zdravotního stavu poškozeného. V praxi se jedná o situaci, kdy poškozený dokončil léčbu a nepředpokládá se další zlepšení jeho zdravotního stavu. Běžně se posouzení provádí zpravidla nejdříve jeden rok od nehody či úrazu. Promlčecí lhůta je 3 roky od doby, kdy došlo k ustálení zdravotního stavu.

Poslat dotaz

K výpočtu odškodnění se běžně používá Metodika Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví, která rozděluje společenský život do devíti oblastí (např. pohyblivost, komunikace, péče o sebe a další) a pomáhá k výpočtu celkového stupně postižení a náhrady. Je ovšem třeba poznamenat, že i tato metodika má své limity, jelikož soukromý život je nekonečně variabilní.

Kdo hodnotí trvalé následky?

Praktičtí lékaři v této oblasti nemívají takovou zkušenost a často jsme se u jejich dokumentů setkávali s nesprávně vypočítaným hodnocením trvalých následků, které poškozeného znevýhodnilo. Proto pro výpočet hodnocení oslovujeme specialisty, kteří vyhodnotí stav poškozeného a mají pro takové posouzení nezbytné zkušenosti.

Za dobu naší praxe jsme navázali spolupráci s řadou soudních znalců a odborníků v Hradci Králové či Pardubicích i v dalších krajích. Proto našim klientům zajišťujeme vše, co k získání maximálního odškodnění potřebují.

Výše odškodnění za ztížené společenské uplatnění

Dlouhodobé zdravotní následky ovlivňují možnosti poškozeného do konce života, proto je výše odškodnění u ztíženého společenského uplatnění vyšší než například za bolestné. Výpočet je vždy individuální. Pokud vás zajímá odhad konkrétně ve vaší situaci, neváhejte nás nezávazně a zdarma kontaktovat.

Máte trvalé následky a cítíte se oklamáni?

Pustili jste se do vymáhání odškodného sami a neuznala vám pojišťovna ohodnocení trvalých následků? Řešíte pracovní úraz a zaměstnavatel s vámi nechce komunikovat? Myslíte, že máte za ztížené společenské uplatnění nárok na vyšší odškodné?

Neváhejte nás kontaktovat a my zdarma posoudíme vaši situaci. V případě možnosti řešení se do vaší kauzy pustíme a uděláme vše pro dosažení co nejlepších výsledků. Máme za sebou roky praxe a řadu vyřešených případů ke spokojenosti našich klientů. Nechte vaše starosti na nás.

Chci se zeptat